Latest Blogposts

Vijf Manieren Waarop Narcistisch Misbruik Schade Veroorzaakt

5-manieren-waarop-narcistisch-misbruik-schade-veroorzaakt.

Narcistisch misbruik kan vernietigend zijn. In normale relaties is er een balans tussen geven en nemen en in gesprekken tussen luisteren en praten. Je kunt elkaar troosten en de lusten en lasten samen delen. Kortom, die relaties zijn een verrijking van je leven. Bij narcisme in relaties is dit niet het geval. Deze relaties kunnen zonder dat je het beseft verwoestingen in je leven veroorzaken, daarom hier vijf manieren waarop narcistisch misbruik schade veroorzaakt:   

1. Je gevoel voor veiligheid wordt aangetast

Mentaal gezonde, ontwikkelde mensen hebben een geweten. Verantwoordelijkheid en wederkerigheid zijn dan ook normale verwachtingen in relaties. Empathie is daarbij essentieel. De mens is van nature empatisch en er niet op uit om elkaar te misbruiken. Meestal verwachten we dan ook dat mensen ‘veilig zijn’ in de omgang. Helaas is dat niet altijd zo.

Inmiddels weten we dat er een groep mensen is, die niet de menselijke empathie heeft ontwikkeld. In feite zijn ze ‘niet veilig’ in de omgang, omdat hun karakter abnormaal is en de stoornis hen schadelijk voor ons maakt.

Narcisten spiegelen en apen onze empathische daden en woorden na, zodat ze gevoelig, attent en zorgzaam lijken. Ze acteren hun gevoelige gedrag en altruïstisch daden om je te verblinden en een vals gevoel van veiligheid te geven. Dit is de reden waarom het zo verwarrend is wanneer het misbruik begint; je kunt de twee verschillende gezichten van de narcist niet rijmen met één en dezelfde persoon; de valse versie van de narcist met het empathische masker en de realiteit van de asociale, gewetenloze persoon. 

2. Je verliest het vermogen om te voelen

Narcisten hebben een compleet gebrek aan grenzen. Ze zijn opgegroeid tot behoeftige wezens met grootse fantasieën. Omdat hun behoefte aan identiteit is gebaseerd op externe goedkeuring en applaus, zien ze anderen in hun omgeving als verlengstukken van hun imago en niet als afgescheiden van zichzelf. Je hoort dit terug in de uitspraken van de narcist; ‘Mijn vrouw’ of ‘mijn kinderen’ met de nadruk op mijn.

Narcisten bezitten anderen alsof ze objecten bezitten. Zelf heb je als partner of kinderen geen bestaansrecht ​​en dus ook geen gevoelens en behoeften die los staan ​​van de controle van de narcist. Bovendien, de gevoelens van anderen worden gezien als teken van kritiek (narcistische verwondingen) en die moeten samen met de boodschapper worden aangevallen of helemaal worden genegeerd ter verdediging van de narcist.

3. Je onafhankelijkheid en identiteit worden bestraft

Narcisten kunnen zich niet veroorloven om te beseffen dat de objecten van hun bezit een eigen onafhankelijkheid hebben, want dat is een bedreiging voor hun grootsheid. Individuele acties en besluiten moeten volledig worden afgestraft en worden gecontroleerd door de narcist. Alleen zij beslissen wat je wel en niet kunt doen. Wat geen bedreiging is voor hun bestaan ​​is, is toegestaan. En dat is niet veel.

Het zal niet lang duren, voordat door de voortdurende weigering om je behoeften en gevoelens te erkennen, de gezonde drang om te delen gedempt wordt en vervangen is door angst voor straf en ontkenning. Het onacceptabel gedrag van de narcist en het rechtvaardigingen ervan door het verdraaien van de schuld en verantwoordelijkheid, zorgt uiteindelijk voor een toestand van hulpeloosheid. Je sluit jezelf af van je emoties en staakt het bestaan ​​als een authentiek mens; net zoals de narcist leef je dan een leeg bestaan. Lees meer: leven met een narcist en manipulatie

4. Je ervaart verraad

Narcisten hebben niet het gevoel dat ze de oorzaak van pijn, verraad, verlies of afwijzing zijn. Ze zullen je wel degelijk opzettelijk negatief beïnvloeden en misbruiken, maar aangezien je met een deel van hun identiteit versmolten bent, doen ze alsof jouw pijn helemaal niet bestaat. Hoe kan het ook anders, als ze geen empathie voelen?

In het begin zullen narcisten niet openlijk hun gebrek aan empathie tonen, omdat ze weten dat als ze dat doen, ze niet krijgen wat ze willen. Integendeel, ze zullen zorgvuldig gekozen woorden gebruiken om je te vleien en te verblinden en je af te leiden van het ontbreken van hun gevoel.

Door de acties van de narcist, ervaar je verraad, verdriet, verlies en afwijzing. In zorgzame relaties vertrouwen we erop dat onze gevoelens zullen worden gehoord en beantwoord, zodat onze vrienden, familie of partners kunnen weten wie we zijn, wat we voelen, wat we nodig hebben en willen en wat onze grenzen zijn en hoe ze te respecteren. De narcist kan dat echter niet schelen.

5. Je (zelf-)vertrouwen wordt vernietigd

De narcist zal al snel over gaan op een beledigende en vernederende manier van handelen. Hij zal schuld en schaamte veroorzaken en weigeren om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden; jij bent de zondebok. Als gevolg van de manipulatie, controle en macht van de narcist, blijf je veel langer dan goed voor je is in de relatie. Uiteindelijk zul je dan de prijs betalen van het narcistische misbruik. Je emotionele, mentale en fysieke gezondheid wordt daarbij aangetast en je gevoel van veiligheid en je gezond verstand worden bedreigt. Kortom; je zelfvertrouwen wordt vernietigd. Lees ook: 5 tips om je zelfvertrouwen op te vijzelen na narcistisch misbruik. 

Wanneer je een gebrekkig geweten in een persoon ontdekt, dan is het nodig te erkennen dat diegene het vermogen heeft om anderen te kwetsen en te misbruiken. Je zult op de rand van de afgrond blijven zweven als je niet ontsnapt. Het is nodig om te begrijpen dat narcistische mensen onveilig en gevaarlijk kunnen zijn. Dat is een goede reden om jezelf te beschermen, onmiddellijk een eind aan de relatie te maken en weg te lopen.

Lees de E- books Verraden door liefde of het boek Voorbij het Narcisme om je te helpen het Narcisme beter te begrijpen. 


Meer over

error: Content is protected !!