Latest Blogposts

Slachtoffers van Narcisten

slachtoffers-van-narcisten

Iedereen kan -in tegenstelling tot de populaire mythe- slachtoffer worden van narcisten. Zelfs iemand met sterke grenzen, die voldoende autonoom is, kan prooi worden van een narcist. Dit komt omdat het geheime narcistische misbruik zo ongelooflijk verraderlijk is. Vergeet niet dat het bij misbruik door een narcist gaat om een langzaam toenemende vorm van manipulatie, sociale isolatie en psychische mishandeling.

Een narcist laat in het begin een schijnvertoning zien van een ideale relatie. Hij idealiseert het slachtoffer en begint met het testen van de grenzen. Daarna begint het devalueren en het misbruik pas. De slachtoffers zitten, bij wijze van spreken, als een kikker in een pan met water en worden langzaam gekookt. Zonder dat ze begrijpen wat er precies gebeurt.

Traumatische gevolgen

Het is belangrijk om te begrijpen dat narcistisch misbruik een traumatisch effect kan hebben. De slachtoffers binden zich biochemisch en psychologisch gezien met de misbruikers. Mede hierdoor kan er een psychologische afhankelijkheid ontstaan. Dit is een reactie om te kunnen overleven in een gewelddadige, onvoorspelbare en tumultueuze relatie. Deze 'band' heeft natuurlijk weinig met liefde te maken. Het is het resultaat van de traumatische gevolgen van mishandeling.

Niemand is immuun voor de gevolgen van het ernstige, levensveranderende trauma van narcistisch misbruik - niemand! Zelfs een zeer onafhankelijk slachtoffer, die wilskrachtig en sterk is aan het begin van de relatie, kan de symptomen van trauma oplopen. Als het gaat om het oplopen van een trauma, heeft dit niets te maken heeft met de eigenschappen van de slachtoffers, maar wel met de onverdraagzame situatie.

Profiel van slachtoffers

Je leest vaak dat de slachtoffers alles zijn wat narcisten zelf niet zijn en dat hun prooien bij uitstek warmhartige liefhebbende personen zijn. Natuurlijk zijn er narcisten die graag gebruik van maken van deze personen. Maar,  niet alle narcisten en slachtoffers zijn hetzelfde.

Er zijn genoeg voorbeelden van narcisten die het een uitdaging vinden om juist iemand met een sterke persoonlijkheid 'klein te krijgen.' Er zijn ook behoorlijk wat relaties waarin twee narcisten elkaar opzoeken. Dit is het bewijs dat er niet één specifiek profiel van de slachtoffers van narcisten te geven is.

Stereotypering

Algemene kenmerken van slachtoffers van narcisten bestaan er niet. Laten we daarom stoppen met de stereotypering van slachtoffers van misbruik als 'te lief', 'te afhankelijk' of 'te zwak.' Als we blijven denken dat de schuld van het misbruik iets met het karakter van de slachtoffers te maken heeft, dan is dit schadelijk. Geen enkele vorm van geweld, is de schuld van het slachtoffer, maar van de dader zelf! 

Voor iemand die is misbruikt door een narcist is elk psychologisch label onbetrouwbaar en stigmatiserend. Laten we onthouden dat de verantwoordelijkheid voor het misbruik ligt bij de dader, niet bij het slachtoffer. Dit kan als we de trauma's beginnen te begrijpen die kunnen ontstaan, ongeacht de kenmerken van het slachtoffer.

Tijd, steun en kennis

Slachtoffers van narcisten in romantische relaties hebben vaak een trauma opgelopen. Het kan een ervaring zijn die kan resulteren in de symptomen van het complexe narcistische slachtoffer syndroom.

Het idee dat slachtoffers altijd bewust en gemakkelijk kunnen kiezen om het verleden 'los te laten en verder te gaan', is dan ook onjuist. Het zou mooi zijn als je in een tijdmachine kunt stappen om alles achter je te laten, maar dat is helaas niet de realiteit. Herstellen van het narcistisch slachtoffer syndroom vraagt om tijd, steun en kennis.

Lees meer over het herkennen, hanteren en herstellen van narcisme in relaties, in de E-books Verraden door Liefde, van Mjon van Oers


Meer over

0 reacties op “Slachtoffers van Narcisten

Plaats een reactie

error: Content is protected !!