Latest Blogposts

Narcistisch Misbruik Een Wereldwijd Probleem

World-Narcissistic-Abuse-Awareness-Day-NETHERLANDS
Zaterdag 1 juni  2019 - vindt de Wereldwijde Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik plaats. Deze jaarlijkse (World Narcissistic Abuse Awareness Day) WNAAD is onderdeel van een groeiende, wereldwijde beweging die zich richt op het verhogen van het bewustzijn over narcistisch misbruik, door het aanbieden van informatie aan het publiek en misbruikslachtoffers en het in beweging brengen van beleidsverandering. WNAAD is een internationaal evenement dat wereldwijd wordt erkend.

ONZICHTBARE MISHANDELING

Narcistisch misbruik (een vorm van psychologisch misbruik) is een enorm, maar meestal onzichtbaar probleem. Volgens onderzoeken heeft 1% tot 6% van de bevolking last van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. (Stinson et al, 2000). Als elk van deze personen in hun leven een relatie heeft met ongeveer vijf partners, dan heeft een verrassend grote groep mensen ooit narcistisch misbruik in een relatie ervaren. Zelfs als we de meest conservatieve inschattingen toepassen, dan betekent dat de impact van dit misbruik enorm is.

 

Veel slachtoffers van narcistische mishandeling zijn zich er niet eens van bewust dat wat ze ervaren een legitieme vorm van misbruik is. En wanneer ze zich ervan bewust worden dat ze worden misbruikt, kunnen ze het nauwelijks beschrijven, omdat het zo ingrijpend blijkt te zijn. 

Miljoenen mensen worden getroffen in hun relatie door narcistisch misbruik. Tel daarbij de kinderen die lijden onder een narcistische ouder op en het is duidelijk dat er sprake is van een grootschalig, ingrijpend en urgent probleem. 

Toch is er tot nu toe bijna geen onderzoek, campagne, financiering of opleiding die er specifiek is gericht op de effecten van narcistisch misbruik.

 

 

BEWUSTZIJN CREËREN

De primaire focus van WNAAD is om wereldwijd bewustzijn te creëren over narcistisch misbruik.

Rond deze dag is er een internationale teleconferentie om zo ervaren professionals zoals coaches, therapeuten en artsen op het gebied van narcistisch gedrag, samen te brengen om belangrijke kwesties te bespreken die te maken hebben met narcistisch misbruik.

Wij willen dit evenement dichter bij de Nederlandse bevolking brengen. Als je engels spreekt, ben je van harte welkom om mee te doen aan de conferentie. 

Als je jouw gratis toegang wilt reserveren, volstaat het om je hier te registreren.

 

Ga voor meer info en deelname aan de teleconferentie op naar de website van World Narcissistic Abuse Awareness Day: http://www.wnaad.com/

 

IfMyWoundsWereVisible

Omdat narcistisch misbruik vaak onzichtbaar is, gebruiken we als motto de hashtag, #IfMyWoundsWereVisible... (# Als mijn wonden zichtbaar waren...)

 

 


Meer over

error: Content is protected !!