Latest Blogposts

Checklist van 20 Narcisme Kenmerken

checklist-20-narcisme-kenmerken

Om echt te weten te komen wat de narcisme kenmerken zijn in het dagelijkse leven, zul je dieper in de 'kern' van de narcist moeten duiken. Hoewel slechts een getrainde professional een officiële diagnose kan stellen, is het belangrijk om in staat te zijn narcistisch gedrag te herkennen om misbruik te voorkomen. Daarom hier een uitgebreide checklist om narcisten te herkennen.

-

 

1. Oppervlakkige Charme

De narcist lijkt zeer charmant, maar is heimelijk vijandig en dominant, hij ziet zijn slachtoffers slechts als een object om te gebruiken. Toch weet hij met zijn snelle babbel en charme snel iedereen te overtuigen. Hij projecteert een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid naar zijn omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma willen mensen hem maar snel al te graag van dienst zijn.

 

2. Ontbreken van Empathie

Het huiveringwekkende gebrek aan empathie, is een van de schokkendste kenmerken van de narcist. Het ontbreekt de narcist aan compassie en een meevoelend hart. Hij heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen en is zo geobsedeerd door zijn eigen behoeften, dat hij heel meedogenloos te werk kan gaan. Hij lijkt bijzonder moeilijk de pijn te kunnen voelen die andere mensen hebben, hoewel hij wel verwacht dat anderen zijn pijn voelen.

 

3.Respectloos Gedrag

Het gemis aan empathie en het gebrek aan geweten uiten zich in respectloos gedrag. Een narcist gedraagt zich op een manier die immoreel of onethisch is. In een context waarin het voor hem belangrijk is, kan hij heel goed beschaafd gedrag vertonen. Zodra hij er mee weg kan komen, zal een narcist al snel zijn gebrek aan respect tonen. Dit respectloos gedrag komt vooral tot uiting in relaties.

 

4. Gebrekkig Geweten

De narcist heeft een gebrek aan iets dat de meeste van ons wel hebben: een geweten. Zijn geheime wapen is dat hij geen geweten heeft en dus kan zeggen en doen wat hij wil, zonder zich ooit schuldig te voelen. Een narcist heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij mist alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken.

 

5. Manipulatief en Dominant

De narcist is manipulatief en zeer vindingrijk. Hij weet hoe hij kan krijgen wat hij wil, namelijk door anderen te misbruiken. Hij domineert en vernedert zijn slachtoffers. De narcist speelt geestelijke spelletjes. Deze manipulatie gebeurt zo geniepig en subtiel, dat je je er niet bewust van bent. Zijn doel is om zo anderen te controleren, hun zelfvertrouwen af te nemen en ze zo kwetsbaar, kneedbaar en afhankelijk te maken.

 

6. Pathologisch Liegen

De narcist is een volmaakte pathologische leugenaar, dat wil zeggen: hij liegt van nature, zelfs over schijnbaar triviale, onbeduidende zaken. Onder het charmante masker verhult hij fraude, oneerlijkheid, overspel en leugens. Hij heeft er geen enkel probleem mee om oneerlijk te zijn en liegt op een koele manier. Hij zit gevangen in de overtuigingen van zijn eigen krachten en vaardigheden. Hierdoor is hij zeer overtuigend en zelfs in staat om een leugendetector te verslaan.

 

7. Superioriteit en Arrogantie

Op het eerste gezicht heeft de narcist een overdreven gevoel van eigenwaarde en straalt hij zelfvertrouwen uit. In werkelijkheid is het tegendeel het geval. De narcist heeft, meestal onbewust, juist zeer weinig zelfvertrouwen en compenseert dit door zich als beter en belangrijker voor te doen dan hij is. Hij neemt zijn toevlucht tot het tegendeel: een gevoel van angst wordt bravoure, minderwaardigheid wordt een gevoel van arrogantie en onwaardigheid wordt onfeilbaarheid, of kortom: superioriteit.

 

8. Agressieve Aanvallen

De narcist manifesteert zich in nonchalance, onverstoorbaarheid en geveinsde rust. Hij verschijnt vol arrogantie, doet 'cool' en lijkt niet snel onder de indruk. Totdat hij wordt tegengesproken, gekrenkt, of zijn zin niet krijgt, want dan ontploft hij. Hij vernedert dan anderen willens en wetens en gebruikt psychisch geweld op een actieve, strijdlustige en wraakzuchtige manier. Zijn wrede, koude persoonlijkheidskenmerken zorgen voor verbaal, relationeel, emotioneel en soms zelfs fysiek misbruik.

 

9. Onvolwassen Fantasieën

Met zijn 'macho-cultuur' probeert de narcist te imponeren met van alles dat geen wezenlijke waarde heeft. Omdat hij de echte wereld te angstig vindt en deze hem innerlijke conflicten geeft, leeft de narcist in een fantasiewereld. Hij creëert zijn eigen wereld, om zich op die manier groot en belangrijk te kunnen voelen. Onvolwassen en zelfverheerlijkende fantasieën over succes, schoonheid of liefde zijn kenmerkend voor de narcist.

 

10. Verslaafd aan Aandacht

De narcist wil in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij gedraagt zich vervelend of onbeleefd wanneer iemand anders de aandacht heeft, en hij is geneigd om het gesprek steeds op zichzelf terug te brengen. Hij zoekt voortdurend bevestiging voor zijn onzekere ego. De roep om aandacht kan zich uiten in betweterij, opschepperij, kleinering, vernedering en krenking. De narcist wil graag positieve aandacht, maar als hij die niet krijgt, zoekt hij negatieve aandacht.

 

11. Groot Ego

De narcist denkt dat hij slimmer, aantrekkelijker of meer getalenteerd is dan iemand anders. Hij denkt dat hij speciaal is en dat alleen hij, het allerbeste verdient. Hij kan tiranniek, verontwaardigd en dreigend reageren als niet aan zijn verwachtingen wordt voldaan. Hij verwacht speciale gunsten zonder wederzijdse verantwoordelijkheden. Hij neemt alles voor lief en gebruikt anderen uitsluitend om zichzelf te verbeteren en zijn grote ego te dienen.

 

12. Onverantwoordelijkheid

De narcist doet zichzelf voor als verantwoordelijk, vooral voor zaken waarop hij aangesproken kan worden. Toch is hij op veel vlakken helemaal niet zo verdienstelijk. De narcist kent geen verantwoordelijkheidsbewustheid. Dit is de bewustheid van je eigen verantwoordelijkheid, voor je eigen geluk en levenskwaliteit en dat van anderen. Dit bewustzijn komt voort uit je geweten, uit innerlijke integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, sympathie en respect, allemaal zaken die bij een narcist ontbreken.

 

13. Gebrek aan Wroeging, Schaamte of Schuld

Een diepgewortelde woede, die wordt verdrongen, is zijn kern. In plaats van vrienden heeft de narcist slachtoffers en medeplichtigen, die eindigen als slachtoffers. Het doel heiligt de middelen altijd en niets zal de narcist in de weg staan. Een echte narcist heeft slechts minachting voor degene die hij misbruikt. Als mensen die dicht bij hem staan zich bewust worden van deze exploitatie, voelt het als een "geestelijke verkrachting" voor hen.

 

14. Ondiepe Emoties

Hij is niet echt, hij heeft geen echte emoties. Om dit gebrek aan gevoel te compenseren, zet de narcist een aantrekkelijk masker op. Hij kan charmant, genadig, sociaal vaardig en zelfs onderdanig zijn. Hij is een volleerde acteur, ook in het simuleren van menselijke emoties. Zijn zogenaamde warmte, vreugde, liefde en mededogen zijn slechts geveinsd en vol bijbedoelingen.

 

15. Ongeschiktheid in Relaties

De narcist is niet geschikt om relaties op de lange termijn te onderhouden, want hij is niet in staat liefde te geven of te ontvangen. Gezonde persoonlijke relaties kun je herkennen aan empathie en bezorgdheid voor de gevoelens van de ander, een oprechte interesse in de ideeën van de ander, het vermogen om ambivalentie te tolereren en het vermogen om een eigen bijdrage te erkennen bij conflicten. Dit alles ontbreekt in een relatie met een narcist.

 

16. Problemen met Seks

Er zijn twee uiterste types in de narcist waardoor hij problemen met seks heeft. In elke narcist is een van de soorten dominant. Het eerste type is de bijna impotente / celibataire narcist die seks volledig afwijst. Hij wil nooit seks. Het andere uiterste is het tegenovergestelde, dit is het somatische, narcistische, vulgaire, sex-maniak type, de veeleisende tiran, ook in bed. Dit is de man die seks gebruik als een wapen om te domineren.

 

17. Ziekelijke Jaloezie en Afgunst

De narcist kan extreem controlerend, bezitterig, paranoïde, jaloers en zeer afgunstig zijn. De prestaties, successen, bezittingen en het geluk van anderen, zijn een aanval op zijn gevoel van macht en superioriteit. Hij geeft dan twee reacties: of hij toont geen interesse, of hij zal het uitdrukkelijk minachten. Dit alles is in tegenstelling tot mensen die een gezond zelfvertrouwen en zelfrespect bezitten, die zullen anderen net zo goed waarderen als zichzelf.

 

18. Gebrekkige Communicatie

Een narcist praat niet met je, in plaats daarvan praat hij tegen je. Zelfs zijn taalgebruik is ziekelijk. Het is zijn wapen ter zelfverdediging, een verbale kracht. Alles wat hij zegt is erop gericht om te zorgen dat je hem bewondert, fascinerend vindt, van hem houdt, of bang voor hem bent. Omdat hij zo overtuigend is, heeft hij de capaciteit om zijn critici verbaal te vernietigen.

 

19. Conflicten

Hij heeft altijd conflicten en is altijd wel boos op iets of iemand. Vanwege zijn onvermogen om met emoties om te gaan en omdat hij de wereld als bedreigend ervaart, heeft de narcist voortdurend de neiging tot conflicten. Niet alleen heeft hij zelf altijd conflicten, hij zaait tweedeling. Hij deinst er niet voor terug om mensen af te branden en tegen elkaar uit te spelen.

 

20. Obsessies en Verslavingen

Hij moet altijd een goed gevoel over zichzelf hebben, waardoor de narcist extra vatbaar is voor allerlei obsessies en verslavingen. De succesvolle narcist zal geobsedeerd zijn door zijn werk, vaak tot in het absurde. Je ziet ook vaak overmatig gebruik van alcohol, drugs, seks, eten, of verslaving aan winkelen, sport, religie, of geobsedeerd door 'liefde', geld, veiligheid, kracht, uiterlijk en gezondheid. Narcisme is een van de stoornissen die vaak tot uiting komen in misbruik, verslavingen en obsessies.

Indien het gedrag dat hier wordt beschreven veelvuldig in een persoon voorkomt, dan zouden dat duidelijke alarmbellen voor je moeten zijn!

 

Voorbij het Narcisme - in je relaties, familie en werk

Het boek en de workshop ‘Voorbij het Narcisme’  is er voor iedereen die er klaar voor is om te transformeren van slachtoffer naar overlever van narcistisch misbruik in je relaties, familie of werk. 

voorbij-het-narcisme-Workshop

 

Meer informatie en inschrijven: Workshop Voorbij het Narcisme

 


Meer over

76 reacties op “Checklist van 20 Narcisme Kenmerken


Comment author said

Door Zingend Voske op 11 maart 2017 om 10:29

Beide boeken Ratgevallen gelezen waarin Sigrid van Dort feedback kreeg dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen narcisten kunnen zijn. Dat heb ik in deze website eigenlijk nog niet opgemerkt. Mijn moeder was(ja was.. het kreng ligt nu onder de groene zoden) een pathologische narcist, nam je alles af wat je lief was. Toen ik voorjaar 2014 afstand van haar deed begonnen er puzzelstukjes te gaan drijven en kwamen uit het onderbewustzijn omhoog en kwam er achter dat ze er zelf voor heeft gezorgd dat ik mijn toenmalige vriendin kwijtraakte. Een jaar eerder ben ik uit mijn gemeente gegooid, die eveneens was vergiftigd door de flying monkeys die me altijd de kop hebben ingedrukt. Herhaaldelijk zelfs op sadistische wijze is me gezegd niet om te kijken en het verleden te vergeten, echter een coach waar ik uiteindelijk veel meer aan had dan alle psychologen die ik voornamelijk in een intakegesprek heb gehad omdat ze werden getriggerd door mijn verleden en plots verdwenen.

Martin Appelo (youtube: For Narcissists From a Narcissist: Martin Appelo at TEDxGroningen) heeft het over zijn verleden, zo begint hij dat evenals mijn ouders de oorlog hebben meegemaakt, en zo ik hoorde van de laatste narcist die ik trof, dat de ouders hun gevoel hebben afgesloten en zo hun kinderen grootbrachten.

Hij, die laatste narcist met wie of ik contact had, vond zichzelf ook geweldig, je kreeg niet eens de kans hem wat terug te zeggen wat hij verweet aan zijn hoge iq en dat hij tevens autistisch was en meende dat hij wist wat of ik zou zeggen, want hij viel je elke keer in de rede.. ik kan een hoop hebben, maar op een gegeven moment is het teveel, dus wegwezen!

Mijn eerste vriendin die of ik had mankeerde niks aan, niet narcistisch of zoiets, maar liefde waarvan ik van thuis uit nooit van had gekregen deden me vluchten. Destijds snapte ik er geen hol van.. kon het niet verworden en maakte maar een smoes.

Tweede vriendin was eigenlijk eender als mijn moeder en daar werd ik smoorverliefd op, de zogenaamde bom van liefde. Ik heb getracht mijn buurman die ook zo'n relatie had, te overtuigen dat zijn vrouw narcist was en dat er van haar kant alleen maar een kwestie was van parasiteren. Iedere keer als ze weer een rotstreek had geleverd, dan dronk hij zichzelf vol - het was al een alcoholist - ze kenden elkaar al veel eerder, kwam dan bezopen thuis en mocht er niet in. Hij mocht dan in de schuur slapen, wat op den duur zo vaak voorkwam dat hij een matras in de schuur gooide zodat hij gerieflijk daar zijn roes kon uitslapen. Maar de feeks die naar buiten altijd haar man de schuld gaf - evenals mijn moeder mijn vader verweet dat hij vreemd was gegaan waar totaal geen sprake van was, deed ik het zwijgen door haar te zeggen dat ze haar jas moest aantrekken en dat ik even een schep zou halen, zodat ik mijn vader kon opgraven en dat zij hem dan voor zijn schedel kon schoppen. Dan was ze gelukkig gelijk koest! - Ja buuv' je man drinkt, maar dat deed hij al, toen hij uit de bak kwam en hem paaide met je te trouwen om hem deelachtig te maken aan de enorme schuld die je hebt en dat je nu de begrafenis kunt gaan betalen omdat haar man zich 22 januari had verhangen in de trappenhal. Gelukkig bestaat er nog gerechtigheid, want het kreng is nu gekort en aangewezen op de voedselbank.

Maar ik wijk af, door de boeken die ik had gelezen herkende ik op gegeven moment een patroon in mijn moeders handelswijze, een ieder waarvan ze slecht sprak had ze al onder haar duim, en werden zogenaamde flying monkeys, zo ook de moeder van mijn ex, en mijn ex - als het waar is wat of ze zei dat haar ouders het haar verweten dat ze was geboren, zeggende dat het condoom scheurde en dus eigenlijk niet welkom was. Kortom, de relatie duurde pakweg 3 en 1/2 jaar waar haar moeder het hele gezin inzette om tweedracht tussen ons te zaaien, daar kwam bij dat ik door haar onder een wet werd gesteld, en de Mozaïsche wet leidt tot de dood en haar wet deed eender, op gegeven moment mocht ik helemaal niks meer en door alle frustratie die ik had van thuis omdat ik de enige was die nog thuis woonde en als scheidsrechter tussen twee kemphanen stond barstte bij mij de bom... ik ben terug wezen treiteren, geen medelijden, totaal niet... ik heb nadien, na tig agogen toch nog 1 goeie psycholoog gesproken die ik ditzelve heb uitgelegd die tegen me zei: Het was dat of je had spontaan doodgegaan! Slik!

Oké nest lag onder de boom, kreeg nadien vriendschap met een gozer bij mij in de flat waar of ik woonde en die bleek er genoegen in te hebben - vooral als hij gedronken had - dermate de grond in te trappen om wanneer hij weer nuchter was dat alles te ontkennen. Op den duur hoefde hij niet meer dronken te zijn om zijn uitlatingen over me heen te kieperen en begrijp mijzelf nog steeds niet dat ik het toeliet dat hij mijn muziekinstallatie aan een ander weggaf, wat mijn moeder veelvuldig deed met de spullen die ik had gekregen.

Ik ben een rommelkont, 't is altijd een puinhoop in mijn huis wat me door iedereen wordt verweten en dat ik daarom geen bezoek meer krijg. Ik heb het vele keren opgeruimd maar het interesseert me geen barst meer, ruim 10-15 jaar zwaar depressief geweest, komt soms nog met vlagen terug, veelvuldig getracht mijn leven te benemen, mocht niet van boven. Probeer mijn overgewicht te lozen want lopen gaat niet zonder pijn in mijn knieën en rug, fietsen gaat me beter af, film meestal mijn route maar dat schept ook geen behagen meer, laat staan het lezen van wat anderen een sprookjesboek noemen. Laatst had ik muizen, beste methode om die te verjagen is al je eten in blikken doen zodat ze geen vreten hebben, emmers besmeerd met pindakaas, vallen met pindakaas zelfs plakstroken helpen niet, wat wél helpt is de plekken waar ze zich ophouden pure ammonia te spuiten, daar houden ze niet van, ik ook overigens niet.

Heden ben ik psychisch aan het oorlog voeren of ik over mijn verleden ga schrijven, het weer opdiep, nu ik een leeftijd heb waar ik heel veel vergeet. Oh btw. ik heb inmiddels al zoveel narcisten op mijn bord gehad, zal ze even met voornaam benoemen: Eef (mijn moeder) Els(mijn ex) Martin(vriend) Arjen(buurman en vriend), collega op werk (weet geen naam), Jopie (zuster uit de kerk), Heléne (zuster uit de kerk), Jan Prins zie CIP.nl onder kop: Jaar cel voor stalker Mattheus van der Steen, deze heeft mijn hele reputatie naar de knoppen gebracht, pathologische narcistische cyberstalker, voordeel dat ik niet meer werken wilde - teveel rottigheid meegemaakt - maar aan de bak zou ik sowieso niet meer komen wat er allemaal met mijn naam is geschreven, die vent heeft me 16 jaar het leven zuur gemaakt, Frans (broeder uit de kerk), Jitske (zuster via Bijbelstudies van Ab Klein Haneveld (die stug blijft volhouden dat narcisme een verzinsel is van één of andere psycholoog) ) en die ik jarenlang als vriendin beschouwde bleek ook een narcist te zijn. kreeg van haar een telefoontje dat ze verschrikkelijk in de nood zat, man had haar verlaten met tal van verwijten die nadien op haar zelf van toepassing bleken te zijn en mevrouw van mij verwachtte dat ik haar als een koningin zou gaan behandelen. Zaterdag was ik met mijn hebben en houwen daar gekomen, in de nacht van zondag op maandag zette ik alles op een rijtje en verdween via de achterdeur waarvan ik de sleutel nadien door de brievenbus deed, zo eender met Ina met wie of ik sinds een Bijbelstudiereis naar Egypte in 1997 bevriend was geraakt. Al eerder had ik haar begeleid naar een concert van André Rieu, Ina is in de 80 en slecht ter been, waar ze uiteraard ook mijn kaartje betaalde. Ik zou dat weer doen maar dan naar het Ziggodome in Amsterdam ware het niet dat er wat tevoren afspeelde. Ik woon in Beverwijk en zij woont in Hengelo. Herhaaldelijk klaagde ze over het feit dat de tuinman halfbakken werk deed en zo ook met andere mensen die haar een dienst deden en of ik dan die klusjes zou kunnen doen, zoals de bladeren uit de dakgoot te halen - wow, ik weeg 200 kilo, geen ladder is aan mij besteed, iedere sport bezwijkt. Ja, dan zou ik een auto krijgen - ken je dat wanneer je een bijstanduitkering hebt en dan mensen met loads of poen je willen gaan gebruiken - ik wel want de eerder genoemde Jopie kreeg ik zomaar een bed op maat, zodat ik niet meer op de grond hoefde te slapen, ik mocht het niemand vertellen maar iedereen in de kerk wist het - zo ik hoorde vele jaren later - De auto zou haar eigendom blijven, maar ik mocht de auto vrijelijk gebruiken maar moest wel zelf de benzine betalen, als zij me dan eens nodig zou hebben kon ze me bellen en zou zij de benzine betalen. Noem me maar achterdochtig maar ik zag meteen mijn vrijheid gaan en dat ik voor ieder wissewasje naar Hengelo kon rijden en maakte mij met een smoes er vanaf. Na enkele maanden kwam ze met een ander iets, als jij hier nou komt wonen, dan kan je me alles uitleggen over internet, maar als je in Hengelo gaat wonen dan mag ik daar niemand wat van zeggen, ook mijn familie niet. Och, ik moest eens zien of ik er aldaar op vooruit zou gaan dus schreef me aldaar in als woningzoekende. De te dure woningen maar die wel dichtbij haar huis stonden, wilde zij het verschil maandelijks bijleggen, maar toen ik door begon te vragen bij ieder telefoongesprek wat of we hadden kwam de aap uit de mouw, dat ze iemand wilde hebben die haar tot haar dood zou willen verplegen en alles zou ze me dan nalaten, haar huis, haar auto en wat al niet meer.

November naderde, ze had er wat op gevonden hoe of we naar Amsterdam konden gaan, door één of andere taxi te huren, maar niets gaf ze als informatie, dus ik huiverde dat ik als een haring in een ton, of een sardine in een blik die best wel comfortabel liggen, met mijn boven de twee meter lengte in een auto moest proppen om twee uur konstant te moeten zitten opgevouwen en het verdommen te stoppen - want al eerder had ik zoiets dat ik een heel pakje ibuprofen 400mg opvrat omdat ik gierde van de pijn en de chauffeur zelfs niet op de vluchtstrook wilde stoppen zodat ik maar heel even kon staan zodat het bloed weer zou stromen door mijn benen en het euvel gelijk over zou zijn.

Ik zou wat eerder komen want we zouden naar een Bijbelstudieavond in Aalten gaan, waar ik bespeurde dat de mensen aldaar bijzonder afstandelijk waren, en onderwijl hoorde ik Ina tegen een ander zeggen dat ze terdege een logeerbed had maar dat ik genoegen nam in een slaapstoel te slapen. Fuck, er was dus wél een logeerbed en met dat ik die nacht weer op die slaapstoel lag herinnerde ik me die zomer van vorig jaar dat ik ook de slaap niet kon vatten, maar de winter bleef de kachel niet aan en toen ik een deken verzocht kreeg ik een plaid waar ik slechts mijn lichaam mee kon bedekken en verder niet. Ook toen ging ik alle zaken op een rijtje zetten en eveneens als bij die zuster in Heerenveen, verdween ik hier ook uit de achterdeur en liet de sleutels vallen door de brievenbus - echter vergat mijn kunstgebit die ik toen nog niet zolang had en in een koppie op het aanrecht stond. Het heeft meer dan twee weken geduurd en nogmaals een bezoek waar zij alles ontkende en de zielepiet speelde en tot overmaat zei dat ze de envelop die ik haar toestuurde met gebit had meegegeven aan een voorbijganger of die deze wilde doen in de brievenbus.

Niet lang daarna werd me de toegang versperd bij de kerk, en tevens met de nek aangekeken bij de mensen waar ik altijd op Bijbelstudie kwam. Nog één broeder en vriend over die me steeds gebied te stoppen met dat schrijven over narcisme en te vergeten.. maar de coach had gelijk, als je er niet aan werkt je verleden te verwerken dan blijft het een emmer aan je boot.

 
← Oudere reacties

Plaats een reactie

error: Content is protected !!