Latest Blogposts

Hoe kun je voorkomen dat kinderen narcisme ontwikkelen?

voorkomen-dat-kinderen-narcisme-ontwikkelen

Het is goed om in de opvoeding te zorgen voor voldoende liefde en zelfvertrouwen. Als ouder is het tegelijkertijd ook belangrijk om te vermijden om een kind een superieur gevoel te geven. Als je alleen de liefde aan een kind geeft, kun je ongemerkt het narcistische gedrag van je kind laten toenemen. Maar, hoe kun je dan voldoende liefde en zelfvertrouwen meegeven zonder dat kinderen narcisme ontwikkelen?

Ten eerste is het goed om te weten dat je niet altijd in staat zult zijn om te voorkomen dat kinderen narcisme ontwikkelen. Dit zou namelijk een verkeerd idee kunnen geven en veel te veel verantwoordelijkheid bij de ouders neerleggen. We kunnen namelijk vaststellen dat narcisme niemands 'schuld' is. Hiermee wil ik meteen aangeven dat er tegenwoordig misschien wel iets te vaak met het vingertje gewezen wordt naar de ouders en opvoeding.

Ten tweede kunnen we ons afvragen of narcisme alleen het resultaat is van een verstoorde opvoeding. Inmiddels weten we namelijk dat er andere oorzaken zijn, zoals bijvoorbeeld het feit dat deze kinderen zelf al genetische componenten en karaktertrekken bij zich dragen.

En, ten derde, is het goed om te weten dat het ene kind heeft nou eenmaal meer kans dan anderen om narcistisch te worden, ongeacht de opvoeding. Mede hierdoor kunnen we dus de 'schuld' niet altijd zomaar bij de ouders leggen. Hoe goed je het ook als ouder doet, soms werkt je aanpak gewoon niet.

Psychologisch gezonde volwassenen

Liefde en aandacht zijn voor ieder kind van essentieel belang om psychologisch gezonde volwassenen te worden. Als je die liefde en aandacht naar de praktijk vertaalt, komt dit neer op een psychologische behoefte die essentieel is voor het emotionele welzijn van kinderen en dat is dat ’hun stem gehoord wordt.’

Kinderen hun stem horen betekent dat het kind het gevoel heeft en er alle vertrouwen in heeft dat het zal worden gehoord. Met dit gevoel van 'gehoord te worden' komt de impliciete overtuiging voor het kind dat het 'waarde' heeft.

Een veronachtzaming van de simpele fundamentele behoeften van het kind om gehoord te worden, verstoort de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde en het vermogen om effectief te functioneren. Je kunt er als ouder al veel aan doen om het kind voldoende zelfvertrouwen te geven, door hen gewoon ‘te horen.’

Overwaardering

De resultaten van onderzoek toonden aan dat kinderen die door hun ouders werden ‘overgewaardeerd’ later hoger op narcismetests scoorden.

Hoewel het dus misschien goed is om het kinderen voldoende eigenwaarde mee te geven, is niet goed om ze het idee te geven dat ‘ze beter zijn dan anderen’, want dit kweekt narcisten. Dat kan niet goed zijn voor het kind, noch voor hun omgeving of de samenleving.

Helpen voorkomen dat kinderen narcisme ontwikkelen doe je door:

  • onvoorwaardelijke liefde te geven;
  • het gedrag bij te sturen;
  • overwaardering te voorkomen;
  • emotioneel beschikbaar te zijn;
  • goed gedrag te complimenteren;
  • duidelijke grenzen te stellen;
  • zorgen dat ze gehoord worden;
  • de kinderen morele normen en waarden laten begrijpen;
  • te zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving;
  • aan leeftijdsgebonden verantwoordelijkheden en informatie te geven.

Als ouder is het ook belangrijk om empathie te tonen voor het kind, wanneer het kind emotioneel gekwetst, verdrietig, gefrustreerd, boos, blij of bang is. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat voldoende voorbeelden van empathisch gedrag een kind kunnen helpen. Ook het belonen van liefdevol en empathisch gedrag van het kind zelf zal werken.

Gedragsnormen

Echte liefdevolle uitingen en empathie voor het kind moeten daarnaast worden gecompenseerd door een constante alertheid op de morele normen en het gedrag. Dit moet absoluut een prioriteit zijn en gevolgen hebben wanneer deze worden geschonden.

Wanneer je echt problematische persoonlijkheidskenmerken in je kind herkent, is het belangrijk om zeer consequent te zijn in je communicatie naar het kind.

Bij een kind dat zich narcistisch gedraagt zullen, elke keer opnieuw, de gedragsnormen in huis en in jullie leven duidelijk gemaakt moeten worden. Het is verstandig om daarbij sterke grenzen te stellen en streng te zijn.

Moraal van het kind

Blijf ook redelijke eisen stellen aan het moraal van het kind. Dat betekent; vasthouden aan de algemene normen van de manier waarop mensen met elkaar omgaan, het vermijden van manipulaties, bedreigingen, eisen en het overschrijden van grenzen.

Blijf jezelf als ouder disciplineren om bij overtredingen van de normen consequenties te geven aan het kind!

Het is, als ouder denk ik, de truc om een kind voldoende eigenwaarde en zelfinzicht mee te geven en het daarnaast voldoende empathie door ze te leren dat we op deze aarde ‘allemaal in hetzelfde schuitje zitten.’ Kinderen kunnen leren begrijpen dat we allemaal onze sterke en zwakke kanten hebben en dat we als mensen allemaal met onze eigen onzekerheden en angsten kampen.

Zichzelf verwezenlijken

Moedig een kind aan om zijn potentieel te ontwikkelen en zo zichzelf te verwezenlijken. Je kunt kinderen ook leren dat het oké is om fouten te maken. Omdat dit in ieder geval laat zien dat je iets probeert. Het is daarnaast belangrijk om het kind te laten zijn wie het wil zijn en in z’n (eigen-)waarde te laten.

Het is ook goed om oudere kinderen te helpen met verstandige keuzes te maken, zowel in werk als persoonlijke zaken en relaties, maar voorkom al te veel bemoeienis. Probeer het kind niet te maken tot wat jij wilt dat het is, want dat doet de samenleving waarschijnlijk al genoeg.

De narcistische ouder

Heeft het kind een andere narcistische ouder, dan is het enige wat je kunt doen, om te voorkomen je kind te veel van die ouder zal overnemen, als niet- narcist zelf het beste liefdevolle voorbeeld voor je kind te zijn. Er is niet veel anders wat je kunt doen.

Stop met verspillen van je geld, tijd, energie en emoties om je kind te proberen te isoleren van de invloed van die ouder. Hoewel het een rechtvaardige zaak is, is het een verloren zaak. In plaats daarvan kun je jezelf beter beschikbaar maken om er voor je kind te zijn. Zelf ben je als niet- narcist het beste rolmodel voor je kind.

Werkt dit alles niet om te voorkomen dat het kind ongezonde narcistische trekjes ontwikkeld, dan is het verstandig om professionele hulp te zoeken in de begeleiding van het kind.

Voorbij het narcisme

Wil je meer lezen over narcisme? Bestel dan het boek Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk van Mjon van Oers. ‘Voorbij het narcisme laat op een heldere manier zien hoe narcisme invloed kan hebben op alle facetten van het leven én wat je kunt doen om jezelf te beschermen. Een compleet boek vol voorbeelden, bewijzen, ervaringsverhalen, tips en technieken.

voorbij-het-narcisme


Meer over

error: Content is protected !!