Latest Blogposts

De narcistische persoonlijkheidsstoornis beknopt verklaard

Hier vind je antwoord op de vier meest gestelde vragen over de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis.

 1. Wat is de narcistische persoonlijkheidsstoornis?
 2. Wat is de oorzaak van de narcistische persoonlijkheidsstoornis?
 3. Kan iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis veranderen?
 4. Kunnen narcisten liefdevolle relaties hebben?

Vraag 1. Wat is de narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Wereldwijd geldt de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Handboek voor de Classificatie van Psychische Stoornissen DSM) als het standaardwerk voor professionals om psychische aandoeningen te diagnosticeren. De DSM geeft negen criteria die van toepassing zijn op een narcist. Een persoon die voldoet aan tenminste vijf van deze negen criteria heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). De negen criteria zijn:

 1. Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (overdrijft bijvoorbeeld de eigen prestaties en talenten, verwacht te worden erkend als superieur zonder de erbij horende prestaties).
 2. Is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.
 3. Gelooft dat hij ‘heel speciaal' en uniek is en alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan met, andere heel speciale mensen (of instellingen) met een hoge status.
 4. Heeft een excessieve behoefte aan bewondering.
 5. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben en heeft onredelijke verwachtingen van een uitzonderlijk welwillende behandeling of een automatisch meegaan met zijn verwachtingen
 6. Exploiteert anderen (maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te verwezenlijken).
 7. Heeft een gebrek aan empathie, is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te identificeren.
 8. Is vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar.
 9. Toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.

De beschrijving van de NPS in de DSM is geschreven voor professionals. Voor omstanders is het niet altijd gemakkelijk om een stoornis te herkennen. Persoonlijkheid is gemakkelijk te vervalsen, althans voor een tijdje. Er is ook niet altijd een duidelijk onderscheid te maken tussen dat wat normaal is en wat niet en wat abnormale eigenschappen of gestoorde persoonlijkheden zijn. Hoe kun je dan toch iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis herkennen? In het algemeen zit het verschil in de flexibiliteit. Normale mensen leren, veranderen, groeien, passen zich aan en gedragen zich op een manier die het welzijn van henzelf en anderen bevordert. Mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis doen dat niet.

Lees meer over de manieren waarop narcistisch misbruik schade verorzaakt:

Vijf Manieren Waarop Narcistisch Misbruik Schade Veroorzaakt

 

Vraag 2. Wat is de oorzaak van de narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Op de vraag hoe de NPS ontstaat, zijn verschillende antwoorden te geven. Is het genetisch bepaald, is het een kwestie van te veel of juist te weinig ouderliefde of toch nog iets anders? Waarschijnlijk is het een mix. Ongeacht wat de oorzaak voor het ontstaan ook is, iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis verschilt van de meeste mensen. Dat verschil zit hem in het brein.

Sommige mensen hebben systemen die goed met elkaar verbonden zijn. Anderen hebben biologische systemen die moeilijker verbindingen maken, waardoor ze een destructieve persoonlijkheid ontwikkelen.

De intacte intelligentie bij narcisten verbergt een verwoestend gebrek. Het gevaar zit hem erin dat hij de cruciale eigenschappen van medemenselijkheid mist. Onderzoekers hebben ontdekt dat er mensen zijn die in specifieke gebieden van de hersenen gebreken vertonen in de activering van die delen. Dit kan het gebrek aan empathie verklaren.

Er wordt steeds vaker gesuggereerd dat iemand vaak al wordt geboren met een kwetsbaarheid voor het disfunctioneren van de biologische systemen en disfunctionele gebieden in de hersenen. De thuissituatie kan echter zowel genetisch als praktisch gezien van invloed zijn.

Vraag 3. Kan iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis veranderen?

Het is misschien niet gemakkelijk te accepteren, maar een narcist zal nooit veranderen, tenminste, niet op een positieve manier. De narcist weerstaat therapie, ontkent het probleem en, als hij wel in therapie gaat, is hij de therapeut meestal tien stappen voor. Er is geen garantie dat, zelfs met de beste begeleiding, een narcist ooit zal veranderen. Misschien hoop je nog steeds van wel. Maar nogmaals; hij is echt niet van plan te veranderen.

Een narcistische misbruiker is niet in staat om te veranderen in de liefdevolle, harmonieuze man die je zou willen. Diep van binnen is hij altijd iemand vol angst, woede en agressie. Deze kenmerken en gedragingen zijn een indicatie van een ernstige persoonlijkheidsstoornis en geen tijdelijke verschijnselen van een slechte relatie.

Iemand die wil veranderen, dient de verantwoordelijkheid voor het gedrag te nemen en te erkennen welke schade hij ermee veroorzaakt. Wanneer je meer van narcisme weet, dan begrijp je ook dat de kans dat zoiets gebeurt zeer zeldzaam is.

Lees meer in het artikel: is de narcistische persoonlijkheidsstoornis veranderbaar?

 

Is de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis Veranderbaar

Vraag 4. Kunnen narcisten liefdevolle relaties hebben?

Narcisten zijn er heel goed in om zichzelf zo neer te zetten dat ze perfect voldoen aan het beeld van de ideale partner. Dat is waarom ze in het begin echt je soulmate lijken. Echter, hij heeft je slechts misleid en in de val gelokt.

Narcisten kunnen geen diepe relaties aangaan met mensen, maar gebruiken een relatie louter als een middel om aan hun behoeften te voldoen. Mensen die je liefde delen, misbruiken je niet, werken je niet tegen en gebruiken je niet om je te verleiden voor hun eigen doelen.

Narcisten hebben niet alleen een psychische aandoening, ze hebben een ook een persoonlijkheidsstoornis die ongeneeslijk is en een groot gebrek met zich meebrengt; een gebrek aan liefde. Om terug te komen de vraag; nee, narcisten zijn niet in staat tot een echt liefdevolle relatie, met NIEMAND!

Lees meer over narcisme in relaties in de E-books Verraden door LiefdeCover-Narcisme-En-relaties

 

 

 

 

 

 


Meer over

error: Content is protected !!