Page content

Nieuws

Nieuwe Workshop Voorbij het Narcisme

Workshop - Voorbij het Narcisme - Leeuwarden, - 16 juli 2017

Vind je weg terug – voorbij het narcisme én de narcist – terug naar liefde voor jezelf.

Geïnspireerd door haar eigen ervaringen is Mjon van Oers op zoek gegaan naar de achterliggende oorzaken voor de vaak onzichtbare macht van de narcist en de onmacht van zijn slachtoffers. Inmiddels heeft Mjon verschillende boeken en vele artikelen over dit complexe fenomeen op haar naam staan.

De Workshop Voorbij het Narcisme laat je op een heldere manier zien hoe je narcisme in relaties kunt herkennen, hanteren en ervan herstellen, én wat je kunt doen om jezelf te beschermen tegen narcistisch misbruik.

Ontdek hoe je door nieuwe manieren van denken en doen en door je te focussen op je gezondheid en welzijn, bewust voor jezelf kunt kiezen en vol inspiratie je leven kunt veranderen!

De workshops Voorbij het narcisme, zijn snel volgeboekt wacht daarom niet maar schrijf je vandaag nog in!

 > Klik hier voor data, meer informatie en inschrijving.

voorbij de angst


---------------------------------------------------

NLP binnen ongezonde relaties (lezing over narcisme in Rotterdam)

We zien het maar al te vaak om ons heen. Mensen waar we om geven die in ongezonde vriendschap-, werk- of liefdesrelaties terecht komen? Relaties waarin elkaars grenzen niet worden gerespecteerd. Met als gevolg opbouwende spanningen, duw- en trekgedrag en emotionele manipulatie. Naarmate de relatie langer duurt krijgt het een steeds ongezonder karakter. Veelal ten koste van één van beide partners. Maar hoe doorbreek je zo’n patroon?

Lezing: Voorbij het narcisme - voor NLP-NU

Tijdens deze dag verzorgt NLP-NU de lezing van Mjon van Oers, schrijfster van het boek: Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk. Zij gaat dieper in op de gedragspatronen die verscholen liggen binnen dit soort ongezonde relaties. Narcisme kent vele gradaties. Een gezonde dosis is nodig om goed te kunnen functioneren in onze veeleisende maatschappij. Het is iets anders als mensen bewust liegen en bedriegen om er zelf beter van te worden. Dan kan narcisme een gevaarlijke stoornis zijn die veel schade kan aanrichten. Een narcistische partner, ouder, kind, collega of baas is een sluipende, verwoestende factor die de kwaliteit van het leven ondermijnt.

Tijdens de lezing "Voorbij het narcisme" laat Mjon van Oers, op een heldere manier zien hoe narcisme invloed kan hebben op alle facetten van het leven én wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

Vind je weg terug – voorbij het narcisme – terug naar liefde voor jezelf.

Aanmelden

Tijdens deze dag krijg je veel inzichten in gedrag en emotie. Hierdoor krijg je een goed beeld wat Narcisme betekent en hoe NLP jou kan helpen met de volgende stap naar een gezonde relatie:

Wanneer: zondag 9 juli
Tijd: 10.00u tot 16.00u
Prijs: € 90,- per persoon (btw vrijgesteld)
Locatie: Oud Beijerland (Rotterdam)
Inbegrepen: Lunch, koffie/thee

Heb je interesse, schrijf je in of neem contact op via deze link

 

nlp-nu-logo

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW KOORDDANSER MAGAZINE 

ft-mjon-staand-1-img_5693-620x200

Narcisme is een gedragspatroon dat voor de omgeving erg lastig is. De basis ervan is angst en het komt veel voor: de hele westerse (media-) cultuur neigt ernaar. Mjon van Oers schreef een boek over narcisme in relaties, familie en werk.

In echtscheidingen en bij relatiebreuken klinken naar en door beide partijen dikwijls de vreselijkste kwalificaties. Vaak komen die voort uit verdriet, boosheid en de nog niet verwerkte verliesemoties. Verwijten als narcist’, ‘borderliner’ en ‘autist’ klinken dikwijls. Iets vaker zijn mannen in de statistieken narcistisch. Maar de schade van échte narcisten is veel groter dan gedacht. ‘Het gebeurt vaker dat er echtscheidingen plaatsvinden waarbij mensen in hoge conflicten belanden en dat niemand het narcisme bij een van de partners herkent’, aldus Mjon van Oers. Zij schreef ‘Voorbij narcisme’. Wie het aandurft om over dit onderwerp een boek te schrijven, heeft lef. Want daarmee voorziet ze niet alleen ruziënde partijen van munitie, maar legt de schrijver ook de vinger op een stoornis in het collectieve westerse bewustzijn. Of zout in de wond, maar net hoe je het bekijkt. Het is een handzaam en zeer leesbaar boek voor wie met narcisme in werk of relatie te maken krijgt.

Wat is narcisme precies? Kort gezegd: een diepgaand patroon van én ingebeelde grootheid én grote behoefte aan bewondering én gebrek aan empathie voor anderen.

En dat raakt niet alleen ruziënde echtelieden, maar de hele maatschappij. Recent werden bankmensen in een parlementaire enquête ondervraagd over hun hoogmoedige en voor de maatschappij schadelijke beslissingen. Toen bleek dat ambitie en grootheidswaan de leidende motieven waren geweest, zónder enige spoor van empathie voor de samenleving. In die zin vormen narcistische leiders en machthebbers een groot gevaar voor de samenleving. Joris Luyendijk schreef hierover een ontluisterende en alarmerende bestseller onder de veelzeggende titel ‘Het kan niet waar zijn’. Daarin komt het beeld naar voren van amorele mannen die hun innerlijke kompas kwijtraakten in hun manische streven naar grootheid. De term narcisme is menigmaal gevallen in commentaren op hun handelswijze. Narcisme levert dus niet alleen stof tot nadenken voor het persoonlijke domein, maar is ook van belang voor het collectieve domein.

Een paar vragen aan schrijfster Mjon van Oers.

Waarom dit onderwerp?

‘Dat ik over het onderwerp narcisme ben gaan schrijven is eigenlijk geheel organisch verlopen. Jaren geleden zat ik in een zeer moeilijke relatie, toen ik voor het eerst over het woord narcist struikelde. Ik las de omschrijving van een typische narcist en schrok, want mijn partner voldeed daar in zijn geheel aan. Zijn onmogelijke gedrag had dus een naam! Ik zocht verder en na wat speurwerk vielen alle puzzelstukje in elkaar. Eindelijk begreep ik waar de vele moeilijkheden in de relatie vandaan kwamen. Want, hoe ik ook mijn best deed het was nooit goed genoeg, en hoeveel liefde ik ook gaf, het werkte gewoon niet.’

En dan maar een boek schrijven?

‘Toen ik zelf verder op onderzoek uitging, vond ik nog maar weinig informatie die in het Nederlands was geschreven. Daar was ik verbaasd en verontwaardigd over, omdat ik vind dat iedereen de gevaren van het aangaan van een relatie met een narcist zou moeten weten. Ik besloot daarom mijn vermogen als schrijver te gebruiken en schreef een special van tien artikelen met de titel: narcisme nader bekeken, op een openbare website. De vele hartverscheurende verhalen, overweldigende reacties en stroom aan vragen die hierop volgden, vroegen om uitgebreidere informatie. Ik schreef daarom een serie e-books met de titel Verraden door liefde, over narcisme in relaties, die al snel een bestseller werd.’

Narcisme is een veelomvattend onderwerp…

‘Ja, narcisme komt niet alleen voor in liefdesrelaties, maar eigenlijk in de gehele maatschappelijke cultuur. Het nieuwe boek ‘Voorbij het narcisme’ geeft een nog breder perspectief op narcisme, en was voor mij dan ook een logisch vervolg op de e-books om te schrijven. Narcisme is een ‘hot’ onderwerp geworden. Aan de ene kant ben ik daar heel blij mee.. Aan de andere kant is het inmiddels zo’n ‘containerbegrip’ geworden, dat het van alles en nog wat kan betekenen. Er is veel onduidelijkheid.’

Wat is de oorzaak eigenlijk?

‘De wetenschap duikelt nog over elkaar heen, om te bepalen wat de oorzaak van narcisme exact is. Eén ding is er inmiddels wel duidelijk, het gaat uiteindelijk om een beschadiging in het brein, waar het narcistisch gedrag vandaan komt. Waarschijnlijk heeft het ontstaan te maken met een genetische aanleg. Bij de verdere ontwikkeling kan door opvoeding en levenservaringen het narcisme dan verder wel of niet tot uiting komen. Neurologisch zie je dat bij narcisten bijvoorbeeld de spiegelneuronen niet ontwikkeld zijn, ze zijn wel aanwezig, maar niet voldoende ontwikkeld. Eigenlijk hebben ze niet genoeg eigenheid, een ik. Ze hebben een spiegelbeeld nodig als bevestiging, vandaar hun grote hang naar erkenning, bewondering als noodzakelijk vervanging van het afwezige zelfbeeld.’

Te veel zelfliefde?

‘Nee, het tegendeel, te weinig, of zelfs geen. Ze zien zichzelf niet door hun angst.

Gebrek aan liefde in het leven en dat leidt tot angst. Ze hebben vaak in hun jonge jaren ouders gehad die hen op een voetstuk plaatsten óf ze kregen juist weinig aandacht en geruststelling van ouders die teruglachten en hen geruststelden toen ze onzeker waren. Ze hebben geen houvast voor hun ik, geen geruststelling waardoor ze steeds bang zijn en die angst overschreeuwen, en helaas dan anderen gaan kleineren om zichzelf erboven te voelen.’

Zijn er niveaus in narcisme?

‘Ik onderscheid er drie. Het eerste is het normale narcisme dat iedereen in zich heeft. Het tweede is de lichte variant van iemand die erg graag schouderklopjes ontvangt en daardoor altijd het beste beentje voor zet, haantje de voorste en de beste in de klas moet zijn. Dit niveau kan irritant zijn maar vinden we nog redelijk normaal. En het derde niveau is dat van de Narcistische Persoonlijkheid Stoornis (NPS). Dit niveau is iemand die op anderen neerkijkt en in het geheel niet tegen kritiek kan. Wees gerust: als je je echt zorgen maakt of je misschien narcist bent, ben je het waarschijnlijk niet. Want dan ben je al bereid om naar jezelf te kijken en dat kan en wil een narcist nooit. Je hebt pas echt reden tot grote bezorgdheid wanneer de nare kanten van narcisme, zoals het gebrek aan empathie en geweten, uitdraaien op een patroon van manipulatie, intimidatie en agressie. Zeker als er tekenen zijn van ontrouw, mishandeling, controlerend gedrag en onredelijke woede-uitbarstingen, dan is er wel degelijk iets aan de hand.’

Lijden ze aan een diep gevoel van afgescheiden zijn?

‘De manier waarop een narcist in het leven staat is er een met een chronisch gebrek aan liefde. Angst brengt logischerwijs een ander soort handelen met zich mee dan liefde. Het drama van de narcist is dat hij geen liefde kan voelen en daardoor eigenlijk continu leeft in angst en daar ook uit handelt. Een narcist leeft als soldaat in een oorlog: ieder moment kan de spanning oplopen en de ‘bom’ ontploffen. Ze worden boos op hun omgeving en maken zich schuldig aan misbruik. Ook delen ze hun omgeving in in kampen: mensen die voor en tegen hen zijn. In de basis zien ze zichzelf afgescheiden van de wereld en anderen en is er een immense leegte in henzelf waardoor ze ook niet terug kunnen vallen op een gezond ik-besef. Daardoor moeten ze steeds weer hun bestaansrecht bevechten, afdwingen en bewezen krijgen van de omgeving.’

Komt een narcist ooit tot inkeer?

‘Zelden. Maar soms door een voorval zoals een hersenbloeding kan iemand minder onaangenaam worden voor zijn of haar omgeving. Maar de eerste narcist die tot zelfinzicht komt moet nog geboren worden; want in hun beleving is het zo dat zij geen gebrek hebben. In therapie kan het gedrag veranderen, de stoornis blijft. Eigenlijk is er geen hoop op genezing, vandaar dat we zulke mensen geen verantwoordelijkheid zouden moeten geven in het maatschappelijke verkeer. Ik ken interimmanagers die hele dagen de puinhopen van narcisten in organisaties moeten opruimen.’

Heb je zelf een narcistisch trekje?

‘Ja, net zoals iedereen. Ook ik heb bijvoorbeeld wel eens de neiging om iets recht te praten wat krom is voor mezelf, of om de schuld voor mijn eigen falen, aan ‘de omstandigheden’ te geven. Uiteindelijk doe ik wat ik doe wel met liefde en een warm hart en dat maakt toch een groot verschil.’

Meer: narcismeinrelaties.nl

Door: Ewald Wagenaar

Link naar orgineel: koordanser EDITIE JULI/AUGUSTUS 2016

 

 

 

 


 

Lezing -  Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk

Bron: http://www.roos.nl/agenda/rooslezing-voorbij-het-narcisme-mjon-van-oers/

 


Persbericht

Utrecht, 5 april 2016

VOORBIJ HET NARCISME

In je relaties, familie en werk

 

Narcisme kent vele gradaties. Een gezonde dosis is nodig om goed te

kunnen functioneren in onze veeleisende maatschappij. Het is iets

anders als mensen bewust liegen en bedriegen om er zelf beter van te

worden. Dan kan narcisme een gevaarlijke stoornis zijn die veel schade

kan aanrichten. Een narcistische partner, ouder, kind, collega of baas is

een sluipende, verwoestende factor die de kwaliteit van het leven

ondermijnt. Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk van

Mjon van Oers laat op een heldere manier zien hoe narcisme invloed

kan hebben én wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

 

Charmeur of misbruiker?

Bij narcisme denken veel mensen aan iemand met teveel eigenliefde. Maar bij een narcist gaat het om een diepgaand patroon van grootsheid, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie. De vraag is: hoe kun je een narcist doorgronden als een persoon met een gestoorde persoonlijkheid en jezelf beschermen? Je kunt niet in iemands hoofd kijken om te zien of diegene een charmeur is of een misbruiker, misschien grootheidswaanzin heeft, denkt bijzondere rechten te hebben en er op uit is om je te misbruiken.

 

Van angst naar liefde

Geïnspireerd door haar eigen ervaringen is Mjon van Oers op zoek gegaan naar de achterliggende oorzaken voor de vaak onzichtbare macht van de narcist en de onmacht van zijn slachtoffers. Voorbij het narcisme verduidelijkt niet alleen de psychologie van de narcist, maar geeft ook veel meer inzicht in wat je overkomt en handvatten om je leven in eigen hand te nemen. Aan de hand van vele voorbeelden en herkenbare verhalen kun je voorbij je angst stappen en vanuit liefde naar jezelf kijken, zodat je met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

 

Over de auteur

Mjon van Oers schrijft over actuele non-fictie onderwerpen met als specialisaties bewegen, gezondheid, mens en relaties. Haar publicaties verschijnen in diverse vakbladen, tijdschriften en online. Daarnaast geeft zij workshops en trainingen en inspireert als spreker en persoonlijk coach.

 

Lees het eerste hoofdstuk online: https://issuu.com/vbku/docs/vbk_ankh_hermes_voorbij_het_narcism

voorbij-het-narcisme

0 reacties op “Nieuws

Plaats een reactie

error: Content is protected !!