Latest Blogposts

Betekenis Geven aan Narcisme in Relaties

betekenis-geven-aan-narcisme-in-relaties

Vaak besef je pas lang nadat het voorbij is, waarom je op een bepaald moment in je leven, te maken had met narcisme in je relatie. Je evolueert als mens door al je relaties, hoe moeilijk ze soms ook zijn. Vaak kun je pas zien wat het je heeft gebracht, nadat de lessen zijn geabsorbeerd. Betekenis geven aan deze ervaring kan je helpen het te verwerken. Op deze manier kun je er meer er meer vrede mee hebben.

Niet zo bedoeld

Een relatie met iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis is meestal een karmische verbinding. Deze karmische relaties hoeven niet per se romantische relaties te zijn, maar zijn het vaak wel.

Karmische narcistische relaties heb je om die zaken aan te gaan, die je niet in staat bent om op een andere manier te ervaren. Dit soort relaties zijn niet bedoeld om het je gemakkelijk te maken. Deze relaties zijn er om je als persoon te ontwikkelen en te veranderen.

Het is belangrijk dat je begrijpt, dat het niet zo bedoeld is. Het is niet de bedoeling dat je vasthoudt aan ongelukkige relaties. De mogelijkheid om als persoon te groeien ligt er juist in om je destructieve patroon te doorbreken.

Verder gaan na narcisme in relaties

Narcistische relaties zijn bij tijden bijna bedwelmend. Het hele punt met dit soort relaties is, dat ze in je leven komen om je een zetje te geven om te groeien, om te veranderen en het dan daarbij laten en verder te gaan met je leven.

Als de relatie waarin je zit niet werkt, dan werkt het niet. Het maakt niet uit hoe graag je zou willen dat het wel werkt. Je zult er misschien heel veel voor hebben gedaan, of nog doen om de relatie te proberen te laten werken, maar de beste beslissing die je kunt nemen, is om voor jezelf te kiezen.

Zoektocht naar betekenis

Soms zijn de ongelukkige zaken die ons in het leven overkomen bijna te pijnlijk voor ons om te verdragen. Na verloop van tijd kunnen we dan hopeloos verzanden in negativiteit, ziekte en zelfs ernstige depressies.

Lijden kan, aan de andere kant, ook een hefboom zijn die ons kan dwingen om onze ogen te openen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit is soms zeer moeilijk te begrijpen en zelfs te accepteren, vooral wanneer je midden in een drama van je leven zit.

Nieuwe wegen

Door de traumatische ervaring van de relatie zijn we vaak gedwongen om nieuwe wegen te bewandelen. Dit dwingt ons om onze sterke punten en onvermoede krachten te vinden, wat weer leidt tot andere positieve bijkomstigheden... Zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden leidt een nieuw pad tot ontdekkingen en nieuwe keuzes.

Besef dat je het persoonlijk drama van de narcistische relatie kunt omzetten in een positieve levensles, die een heilzame en onverwachte persoonlijke groei kan bevatten. Het positieve effect van een trauma is dat het ons dwingt om onszelf te ondervragen over ons leven. En of het leven dat we leven wel het echte leven is dat we willen. Het blijft dan ook steeds de kunst om, zelfs in de meest extreme situatie, nieuwsgierig te blijven en jezelf te blijven afvragen; 'wat heeft deze ervaring te betekenen in mijn leven en wat heb ik te ontdekken?'

Onverwachte persoonlijke groei

Het leven is vol groei en magie en er zijn steeds opnieuw weer lessen en wonderen te ontdekken. Als je dit kunt zien, dan kun je vrede hebben met het verleden en in liefde leven. Het is dan ook gemakkelijker om geluk, gezondheid en vreugde te ervaren. 

Wanneer je beseft dat er steeds iets groters aan het werk is en ontdekt dat je daaruit iets kunt ervaren om te groeien als mens, dan kun je op die manier betekenis geven aan elke ervaring.

De Levensles van narcisme

Hoewel het idee van betekenis geven aan je ervaring gewoonlijk niet gemakkelijk is bij narcisme in relaties, is het nog veel moeilijker om toe te staan ​​dat deze traumatische en pijnlijke ervaring je leven verwoest.

Het geven van betekenis aan de relatie en het trauma omzetten in een positieve ervaring van groei en ontwikkeling, is dan ook iets wat van essentieel belang is voor je herstel en wat je uit alle macht zou moeten nastreven.

Hoe stel jij je voor dat je het persoonlijk drama van de narcistische relatie kunt omzetten in een positieve levensles, die je een heilzame en onverwachte persoonlijke groei kan opleveren?

 

Lees meer in de E-books - Verraden door liefde - van Mjon van Oers, over het herkennen hanteren en herstellen van Narcisme in Relaties.

 

 

 


Meer over

error: Content is protected !!