Latest Blogposts

6 Fabels Over Narcisten: Hoe zit het nu echt

6-Fabels-Over-Narcisten

Een kenmerk van narcisten is ijdelheid, maar lang niet alles waar we van uitgaan over narcisme is waar. Terwijl het bewustzijn zich langzaam uitspreidt, zijn er nog vele mythes. Er zijn nogal wat misverstanden en is er nog altijd veel onwetendheid over de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Daarom hier de 6 meest gehoorde fabels over narcisten:

 

FABEL #1 ALLE NARCISTEN ZIJN IJDEL

De term 'narcisme’ is gebaseerd op de oude Griekse mythe over Narcissus, waarin wordt verwezen naar het gevaar van buitensporige eigenliefde. In deze mythe kijkt Narcissus in het spiegelgladde water en wordt hij verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Door deze mythe wordt vaak gedacht dat narcisten ijdel zijn. Bij een narcist denken veel mensen dan ook aan iemand die iets te vaak in de spiegel kijkt, maar dat is lang niet altijd het geval. De waarheid is echter dat lang niet alle narcisten ijdel zijn.

Narcisten overdrijven de zaken waar ze goed in denken te zijn. Wanneer zij hun intellectuele, of artistieke vaardigheden van groter belang vinden, dan negeren narcisten vaak ander zaken, zoals zijn het uiterlijk.

Niet alle eigenschappen zijn dus altijd van toepassing op elke narcist. Blijf voor ogen houden dat, ondanks de vaste patronen die bij deze stoornis horen, er in narcisten net zoveel variatie zit als in alle mensen.

FABEL #2: NARCISTEN ZIJN GOEDE LEIDERS

Narcisten danken hun 'macht' vaak aan hun overdreven charme, list en bedrog. Narcisten zijn niet de beste leiders op de lange termijn, maar vaak hebben zij zo’n overtuigende presentatie dat zij toch topposities bekleden.

Het duurt echter nooit lang, voordat men zich realiseert dat de narcist niet een erg goede leider is. Hoe kan het ook anders als je enkel gericht bent op jezelf en niet de zorgen hebt voor het algemeen belang of voor het bedrijf? Vaak is de narcist dan echter al de baas.

Het effect van narcisme is duidelijk te zien als deze CEO's, meestal met een flinke bonus, het bedrijf verlaten. Het gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid en de zakelijke en persoonlijke destructiviteit zal vaak dan pas echt naar buiten komen.

FABEL #3: NARCISTEN ZIJN BLIJ MET ZICHZELF

Volgens de psychiatrische beschrijving is er bij een narcistische stoornis sprake van een patroon van zichzelf geweldig vinden en grootheidswaanzin. Ook de mythologische beschrijvingen van narcisme verwijzen naar buitensporige eigenliefde.

De meeste mensen denken daardoor bij het woord narcist al snel aan iemand die te veel van zichzelf houdt. De waarheid is echter dat narcisten helemaal niet van zichzelf houden en diep van binnen eigenlijk een zeer gebrekkige eigenliefde hebben.

In de kern zijn narcisten zeker niet altijd blij met zichzelf en zelfs angstig en onzeker. Dit komt mede door het gebrekkige zelfgevoel.  Dit proberen ze te verbergen door zichzelf te overbluffen en zich almachtig, arrogant en zelfverzekerd voor te doen.

FABEL #4: NARCISTEN WETEN NIET WAT ZE DOEN

De meeste narcisten hebben het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Ze missen alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken. Normale mensen willen het beste voor iedereen. Narcisten wil alleen het beste voor zichzelf en het maakt dan niet uit wanneer dat ten kosten gaat van anderen.

Het bewijs voor het feit dat de narcist ervoor kiest om je te misbruiken en slecht te behandelen, is duidelijk waarneembaar. Wanneer hij het belang ervan inziet en een goede indruk wil maken, dan kan hij zich prima gedragen. Het geheime misbruik bewaart hij voor thuis. Dit alles wordt gedreven door een stoornis. Toch is een narcist zich wel degelijk bewust van het leed hij veroorzaakt in het leven van andere mensen, maar is hij gewoon niet bereid om het hoofd eraan te bieden.

FABEL #5: NARCISTEN ZIJN SUCCESVOL

Vaak stellen narcisten zich zo op, dat het lijkt alsof ze uiterlijk succesvol zijn. Ze lijken trots en doen charismatisch. Op zijn zachts gezegd zijn ze snobistisch en met hun air stralen ze een zekere superioriteit uit. Het zijn pathologische leugenaars die de kunst van het bedriegen en liegen hebben geperfectioneerd.

Vaak lijken narcisten financieel succesvol en zullen ze je laten geloven dat ze het goed doen op de maatschappelijke ladder. In de praktijk komt het echter vaak voor dat ze blut zijn en worstelen met schulden of zelfs een faillissementen.

FABEL #6: NARCISTEN KUNNEN GENEZEN MET THERAPIE

Narcisten zullen niet veranderen. Ik begrijp dat dit geen populair standpunt is. We leven immers in een tijdperk waarin we geloven dat zo ongeveer alle aandoeningen te genezen zijn en als ze niet te genezen zijn, dan zijn ze op zijn minst behandelbaar.

We leven ook in de overtuiging dat iedereen die dat wil, binnen zijn mogelijkheden en beperkingen, kan veranderen. Helaas ligt daar nu juist de moeilijkheid bij narcisten. Ze doet zelden aan introspectie. Het zijn volgens hen altijd anderen die de problemen veroorzaken. Als iemand het vermogen mist tot het ontwikkelen van zelfinzicht, dan heeft diegene zeer waarschijnlijk ook niet de mogelijkheid om door middel van therapie positieve veranderingen te ondergaan.

Lees meer over narcisme in relaties herkennen, hanteren en ervan herstellen in de serie E-books Verraden door liefde.

e-book-narcisme-In-relaties


Meer over

error: Content is protected !!